Att undvika tvister…

På denna hemsida hos Svenska Fotografers Förbund hittar man yrkesfotografer över hela landet – de fotografer som är anslutna till SFF och ofta även anslutna till BLF. Dessa fotografer följer normalt riktlinjerna för GDPR. Om man i egenskap av bildköpare har ”SFF:s riktlinjer för hantering av bildmaterial enligt GDPR” som ett krav när man ber om offerter är denna hemsida en smidig väg att hitta passande fotografer.

Inga kommentarer
Skriv en kommentar

Din email kommer inte att publiceras eller delas. Fält som måste fyllas i markeras med *

Menu