Arvode

Vi följer vanligtvis arvoden enligt Bildleverantörernas Förening (BLF) och Svenska Fotografers Förbund (SFF) gällande från 1 januari 2018:

 

  • Redaktionell fotografering med basutrustning åt exempelvis magasin och branschtidningar (ej dagspress) samt kortare privata uppdrag

Vardagar dagtid per timme fotografering + redigering + resa

1 230 kr/h eller 8 850 kr/dag (8 h) + moms

Vardagar kvällstid 1 860 kr/h och helger 1 860 kr/h eller 13 000 per dag

Milersättning 53 kr/mil

 

  • Redaktionell fotografering med avancerad utrustning – t.ex. med portabel studiobelysning eller extra högupplösta bilder i digital mellanformat

Vardagar dagtid per timme fotografering + redigering + resa

1 580 kr/h eller 11 200 kr/dag (8 h) + moms

Vardagar kvällstid 1 860 kr/h och helger 2 330 kr/h eller 16 500 per dag

Milersättning 53 kr/mil

 

  • Kommersiell fotografering, flygfoto (med drönare) och annan företagsfotografering

Vardagar dagtid per timme fotografering + redigering + resa

1 580 kr/h eller 11 200 kr/dag (8 h) + moms

Vardagar kvällstid 1 860 kr/h och helger 2 330 kr/h eller 16 500 per dag

Milersättning 53 kr/mil

 

  • Bröllop

Priset styrs av arbetets omfattning – alltid fast pris. Normalt är att 30-60 arbetstimmar och 2 fotografer avsätts till ett bröllop. Då ingår dagar med rekognosering, planering, provfotografering, bevakning av hela bröllopsdagen (två fotografer) samt redigering och bildleverans.

 

  • Föreläsningar och handledning/undervisning

Priset styrs av innehållet, använd utrustning och målgruppens storlek

 

 

Menu