Arvode

Vi följer arvoden enligt Bildleverantörernas Förening (BLF) och Svenska Fotografers Förbund (SFF) gällande från 1 januari 2017:

 

Redaktionell fotografering med basutrustning åt exempelvis magasin och branschtidningar (ej dagspress) samt kortare privata uppdrag

Vardagar dagtid per timme fotografering + redigering + resa

1 214 kr/h eller 8 700 kr/dag (8 h) + moms

Vardagar kvällstid 1 460 kr/h och helger 1 800 kr/h eller 13 000 per dag

Milersättning 52 kr/mil

 

Redaktionell fotografering med avancerad utrustning – t.ex. med portabel studiobelysning eller extra högupplösta bilder i digital mellanformat

Vardagar dagtid per timme fotografering + redigering + resa

1 550 kr/h eller 11 000 kr/dag (8 h) + moms

Vardagar kvällstid 1 840 kr/h och helger 2 280 kr/h eller 16 200 per dag

Milersättning 52 kr/mil

 

Kommersiell fotografering och annan företagsfotografering

Vardagar dagtid per timme fotografering + redigering + resa

1 550 kr/h eller 11 000 kr/dag (8 h) + moms

Vardagar kvällstid 1 840 kr/h och helger 2 280 kr/h eller 16 200 per dag

Milersättning 52 kr/mil

 

Bröllop

Priset styrs av arbetets omfattning – alltid fast pris. Normalt är att 30-60 arbetstimmar och 2 fotografer avsätts till ett bröllop. Då ingår dagar med rekognosering, planering, provfotografering, bevakning av hela bröllopsdagen (två fotografer) samt redigering och bildleverans.

 

Föreläsningar och handledning/undervisning

Priset styrs av innehållet, använd utrustning och målgruppens storlek

 

Ytterligare information om priser – t.ex. andra typer av uppdrag, arkivbilder, användning av bilder – finns i Svenska Fotografers Förbunds prisguide samt genom Bildleverantörernas Förening.