Elva metallplattor

Tillbakablick – förra årets mest spännande reportage:
Genom att kavla bort huden och skruva fast elva metallplattor återskapade läkarna trial-åkaren Eddie Karlssons ansikte – detta efter den extrema kraschen hemma i stenröset i Kungälv i början av april.
Blott en månad senare tillverkades ett ansiktsskydd åt Eddie och han klev för första gången upp på cykeln och besegrade samma stenröse som han tidigare kraschat i.
Jag fanns på plats den dagen för att ta stillbilder åt Bernt Lagergrens reportage i Sportspegeln – ett minne för livet:

Eddies Karlsson ortopedingenjšr Christoffer Johansson ska just pŒbšrja gjutningen av en ansiktsmask som ska fšrhindra nya frakturer nu nŠr Eddie Œter kliver upp pŒ motorcykeln

Eddies Karlsson ortopedingenjör Christoffer Johansson skapar en ansiktsmask som ska förhindra nya frakturer nu när Eddie samma dag kliver upp på motorcykeln:

Eddies Karlsson vŠntar medan ortopedingenjšr Christoffer Johansson vŠrmer termoplats fšr att forma šver ansiktet

Ortopedingenjšr Christoffer Johansson syr stoppningen till Eddies mask

Eddies Karlsson med ortopedingenjšr Christoffer Johanssonska och maskens passform pršvas fšr fšrsta gŒngen

Eftermiddag och Eddie Karlsson rekar i stenršset dŠr han en mŒnad tidigare krossade ansiktet - kšrningen mŒste planeras noggrant sŒ att inget gŒr fel

Eftermiddag och Eddie Karlsson rekar i stenröset där han en månad tidigare krossade ansiktet – körningen måste planeras noggrant så att inget går fel. En viss oro infinner sig strax före Eddie åter ska sätta sig på motorcykeln – detta i samma stenröse som han tidigare krossade ansiktet i en månad tidigare:

En oro infinner sig strax fšre Eddie Œter ska sŠtta sig pŒ motorcykeln - detta i samma stenršse som han tidigare krossade ansiktet i en mŒnad tidigare

Pappa finns pŒ plats och ger trygghet nŠr Eddie Œter ska upp pŒ motorcykeln efter en mŒnads uppehŒll

Motorcykeln startas efter en mŒnads stillestŒnd

Sista minuten innan Eddie Œter besegrar stenršset som han en mŒnad tidigare krossade ansiktet i

Tillbaka pŒ just det klippblocket dŠr fallolyckan intrŠffade

Tillbaka på just det klippblocket där fallolyckan inträffade

Balansen och tekniken finns kvar

Full fart och glŠdje šver att Œter sitta pŒ motorcykeln

Allt gick bra och Eddie hoppas pΠnya EM- och kanske VM-medaljer

0 kommentarer
Skriv en kommentar

Din email kommer inte att publiceras eller delas. Fält som måste fyllas i markeras med *