Forskning om relationer

Camilla Forsberg från Institutionen för beteendevetenskap och lärande forskar om elevers perspektiv på mobbning och kränkningar

160127 Doktorand Camilla Forsberg från Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) den 27 januari 2016 i Norrköping. Foto: Peter Holgersson AB

Bilden tagen med Canon EF 50 mm f/1.2 L

160127 Doktorand Camilla Forsberg från Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) den 27 januari 2016 i Norrköping. Foto: Peter Holgersson AB

Bilden tagen med Canon EF 35 mm f/1.4 L II

160127 Doktorand Camilla Forsberg från Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) den 27 januari 2016 i Norrköping. Foto: Peter Holgersson AB

Bilden tagen med Canon EF 35 mm f/1.4 L II

160127 Doktorand Camilla Forsberg från Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) den 27 januari 2016 i Norrköping. Foto: Peter Holgersson AB

Bilden tagen med Canon EF 35 mm f/1.4 L II

160127 Doktorand Camilla Forsberg från Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) den 27 januari 2016 i Norrköping. Foto: Peter Holgersson AB

160127 Doktorand Camilla Forsberg från Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) den 27 januari 2016 i Norrköping.
Foto: Peter Holgersson AB

160127 Doktorand Camilla Forsberg från Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) den 27 januari 2016 i Norrköping. Foto: Peter Holgersson AB

Bilden tagen med Canon EF 85 mm f/1.2 L II

0 kommentarer
Skriv en kommentar

Din email kommer inte att publiceras eller delas. Fält som måste fyllas i markeras med *