GDK 2023

Bilder från föreläsning för GDK2 inom kurs TNGD44 – maximera fönstret och bläddra manuellt: