LiU-studenter i samarbete med P4

Utbildningsprogrammet KSM – alltså Kultur, samhälle och mediegestaltning vid LiU Norrköping – samarbetar med SR/P4. Läs om detta i kommande LiU Magasin.

Bilden tagen med Canon EF 35 mm f/1.4 L

Bilden tagen med Canon TS-E 90 mm tiltat åt vänster

Bilden tagen med Canon TS-E 45 mm tiltat åt vänster

// ph

0 kommentarer
Skriv en kommentar

Din email kommer inte att publiceras eller delas. Fält som måste fyllas i markeras med *