Några porträtt

160306 Arantxa Alvarez i Villa Swartz i Norrköpings Stadsbibliotek den 6 mars 2016 i Norrköping. Foto: Peter Holgersson AB

Bilden tagen med Canon EF 50 mm f/1.2 L

Bilden tagen med Canon EF 85 mm f/1.2 L II

ny-byra

Bilden tagen med Canon EF 24-70 mm f/2.8 L II

160223 Författare Emelie Schepp den 23 <02< 2016 i Motala. Foto: Peter Holgersson AB

Bilden tagen med Canon EF 85 mm f/1.2 L II

160223 Författare Emelie Schepp den 23 <02< 2016 i Motala. Foto: Peter Holgersson AB

Bilden tagen med Canon EF 50 mm f/1.2 L

 

spotifyprofil

Bilden tagen med Canon EF 85 mm f/1.2 L II

Bilden tagen med Hasselblad

Bilden tagen med Canon EF 24-70 mm f/2.8 L II

Bilden tagen med Canon EF 200 mm f/2.0 L IS

Bilden tagen med Canon EF 24-70 mm f/2.8 L II

160118 Estelle Barbier vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin den 18 januari 2016 i Linköping.
Foto: Peter Holgersson AB

Bilden tagen med Canon EF 85 mm f/1.2 L II

Bilden tagen med Canon EF 24-70 mm f/2.8 L II

Bilden tagen med Canon TS-E 45 mm f/2.8

Bilden tagen med Canon EF 85 mm f/1.2 L II

151204 Edona Ahmeti i sista ŒrgŒngen av journalistutbildningen vid Bona Folkhšgskola, den 04 december 2015 i Motala. Foto: Peter Holgersson AB

Bilden tagen med Canon TS-E 45 mm f/2.8

 

Bilden tagen med Canon EF 85 mm f/1.2 L II