Med tilt-shift runt Campus Norrköping

Då var det dags igen – att fotografera snett uppåt utan att lodräta linjer blir skeva och böjer av. Valet står vid dessa tillfällen mellan att ”korrigera i efterhand i Photoshop” eller att använda så kallade tilt-shift-objektiv med möjligheten att parallellförskjuta eller vinkla objektivet i förhållande till den optiska axeln och bildsensorn. Valet är enkelt – Canon TS-E såklart, så man slipper att tänja bilden med kvalitetsförsämring som följd. Brännvidderna som ger stiligast bilder tycker jag är ytterligheterna 17 mm (Canon men ej Nikon tillverkar ett sådant objektiv) och 90 mm. Här följer några lågupplösta bilder (4 % av full yta) från dagens jobb åt NIRAS Norrköping:

Kv. Spetsen sett från andra sidan Skvallertorget, bilden tagen med Canon TS-E 90 mm f/2.8 shiftat något uppåt

Kv. Täppan vid Campus Norrköping, bilden tagen med Canon TS-E 17 mm f/4.0 L shiftat uppåt

Kv. Spetsen sett från kv. Täppan – huset med mitt kontor, bilden tagen med Canon TS-E 17 mm f/4.0 shiftat uppåt

Grytstorget med Moa Martinsson-statyn och NIRAS’ tidigare lokaler med takfönster, bilden tagen med Canon TS-E 90 mm f/2.8, shiftat något uppåt

0 kommentarer
Skriv en kommentar

Din email kommer inte att publiceras eller delas. Fält som måste fyllas i markeras med *