Nio studentporträtt

Finklädda byggnadsingenjör-studenter:

2000-05-03 13.59.39

Bilden tagen med Carl Zeiss Planar CFE 80 mm f/2.8

2000-05-03 13.59.09

Bilden tagen med Carl Zeiss Planar CFE 80 mm f/2.8

2000-05-03 13.57.52

Bilden tagen med Carl Zeiss Planar CFE 80 mm f/2.8

2000-05-03 13.56.25

Bilden tagen med Carl Zeiss Planar CFE 80 mm f/2.8

2016-04-30 16.33.42

Bilden tagen med Carl Zeiss Planar CFE 80 mm f/2.8

2000-05-03 13.53.26

Bilden tagen med Carl Zeiss Planar CFE 80 mm f/2.8

2000-05-03 13.48.06

Bilden tagen med Carl Zeiss Planar CFE 80 mm f/2.8

2000-05-03 13.46.37

Bilden tagen med Carl Zeiss Planar CFE 80 mm f/2.8

2000-05-03 13.45.46

Bilden tagen med Carl Zeiss Planar CFE 80 mm f/2.8

0 kommentarer
Skriv en kommentar

Din email kommer inte att publiceras eller delas. Fält som måste fyllas i markeras med *