Nya Arbis

Sebastian Andersson och Isak Wernhoff har tagit över verksamheten på Arbis med servering och diverse nya aktiviteter:

160928 Sebastian Andersson och Isak Wernhoff på Arbis 28 september 2016 i Norrköping.  Foto: Peter Holgersson AB

160928 Sebastian Andersson och Isak Wernhoff på Arbis 28 september 2016 i Norrköping.
Foto: Peter Holgersson AB

160928 Sebastian Andersson och Isak Wernhoff på Arbis 28 september 2016 i Norrköping.  Foto: Peter Holgersson AB

160928 Sebastian Andersson och Isak Wernhoff på Arbis 28 september 2016 i Norrköping.
Foto: Peter Holgersson AB

160928 Sebastian Andersson och Isak Wernhoff på Arbis 28 september 2016 i Norrköping.  Foto: Peter Holgersson AB

160928 Sebastian Andersson och Isak Wernhoff på Arbis 28 september 2016 i Norrköping.
Foto: Peter Holgersson AB

160928 Sebastian Andersson och Isak Wernhoff på Arbis 28 september 2016 i Norrköping.  Foto: Peter Holgersson AB

160928 Sebastian Andersson och Isak Wernhoff på Arbis 28 september 2016 i Norrköping.
Foto: Peter Holgersson AB

0 kommentarer
Skriv en kommentar

Din email kommer inte att publiceras eller delas. Fält som måste fyllas i markeras med *