Passdalsån – viktig för öringen

En av länets viktigaste reproduktionslokaler för havsöring är Passdalsån nära Ramsdal i södra S:t Anna skärgård. Elfiske visar att beståndet av öringsmolt är tätt i de nedre delarna av ån och det är en relativt grovvuxen öringstam som varje höst leker i ån. Troligen är leklokalen lika viktig som Storån i Söderköping, Pjältån och Torshagsån i Åby, Motala Ström i Norrköping och Kolmårdsån. Jag och Mimmi inpekterade naturen runt ån som slingrar sig från gården Passdal och ner mot Kornäs gamla prästgård där ån mynnar ut i Gropviken. Området har mycket höga naturvärden (se Natura 2000) och borde egentligen vara reservat:

74_passdal

Bilden tagen med Carl Zeiss Distagon CFE 40 mm f/4

75_passdal

Bilden tagen med Carl Zeiss Distagon CFE 40 mm f/4

76_passdal

Bilden tagen med Carl Zeiss Planar CFE 80 mm f/2.8

77_passdal

Bilden tagen med Carl Zeiss Distagon CFE 40 mm f/4

80_passdal

Bilden tagen med Carl Zeiss Distagon CFE 40 mm f/4

78_passdal

Bilden tagen med Carl Zeiss Planar CFE 80 mm f/2.8

81_passdal

Bilden tagen med Carl Zeiss Distagon CFE 40 mm f/4

82_passdal

Bilden tagen med Carl Zeiss Distagon CFE 40 mm f/4

84_passdal

Bilden tagen med Carl Zeiss Distagon CFE 40 mm f/4

83_passdal

Bilden tagen med Carl Zeiss Distagon CFE 40 mm f/4

85_passdal

Bilden tagen med Carl Zeiss Planar CFE 80 mm f/2.8

3 kommentarer
Skriv en kommentar

Din email kommer inte att publiceras eller delas. Fält som måste fyllas i markeras med *

  • Lars HedenströmJa, det är nog ett förbisett utflyktsmål. Fint även så här års. Jag tror det brukar finnas både strömstare och kungsfiskare.SvaraStäng

  • Niklas DjurleTack! Fina bilder. En gång försökte jag följa hela sträckan från bron vid Ramsdalsvägen och till Gropviken. Ibland fick jag ta en omväg. Jag såg smolt i de nedersta delarna av bäcken. 30 år sedan+. SvaraStäng