Sista Gullvivan

Våren har övergått i sommar. Vårlök, Adam & Eva, vitsippa och gullviva är överblommade – t.o.m. här ute i skärgården. Tjärblomster, hundloka, mandelblom, liljekonvalje och getrams tar vid. På Skavdö också den rara orkidén svärdsyssla (vit skogslilja). Under dagens skogspromenad kånkade jag runt mitt tunga 400-millimetersobjektiv med stativ för att eventuellt få någon viltbild men missade precis en havsörn bland trädkronorna. Jag knäppte i alla fall en bild på en svärdsyssla – trots att objektivet knappast var passande:

Bilden tagen med Canon EF 400 mm f/2.8 L IS + 2x III

Mest känslor gav dock trädgårdens sista icke överblommade gullviva som kämpar in i det sista:

Bilden tagen av Josefine Loftenius med Canon EF 100 mm f/2.8 L IS Macro

// ph

0 kommentarer
Skriv en kommentar

Din email kommer inte att publiceras eller delas. Fält som måste fyllas i markeras med *