Fåglar vid Kolmårdsbäck

En av Kolmårdens största bäckar rinner delvis genom en dal med naturskyddad gammal granskog. Här får de flesta träden dö en naturlig död och ligger till slut kors och tvärs, med sina stammar klädda i mossor och lavar.

I vissa partier forsar vattnet fram utför kuperade steniga partier. Bitvis porlar den fram över grunda grusbottnar som man kan vada över. Uppströms närmaste sjö brukar den rinna lugnt i mjuka kurvor, under aspar fällda av bävrar och är där full av fiskyngel som med tiden skall vandra ut i sjön nedströms.

I de lugna fiskrika partierna hittar kungsfiskaren sin mat, har mängder av vågräta grenar att spana ifrån och där finns mjuka kanter att gräva sin bohåla i:

Bilden tagen med Canon EF 600 mm f/4 L IS III + 2X III

Bilden tagen med Canon EF 600 mm f/4 L IS III + 2X III

Bilden tagen med Canon EF 600 mm f/4 L IS III + 2X III

 

I de forsande partierna jagar forsärlan insekter till sina ungar:

Bilden tagen med Canon EF 600 mm f/4 L IS III + 2X III

Bilden tagen med Canon EF 600 mm f/4 L IS III + 2X III

Granarna är himmelshöga:

På de fallna mossklädda stammarna hoppar sångfåglar fram. T.ex. vår näst minsta fågel gärdsmygen med sin spektakulära smattrande sång och uppresta stjärt…

Bilden tagen med Canon EF 600 mm f/4 L IS III + 2X III

…och självklart vår näst vanligaste fågel bofinken:

Bilden tagen med Canon EF 600 mm f/4 L IS III

0 kommentarer
Skriv en kommentar

Din email kommer inte att publiceras eller delas. Fält som måste fyllas i markeras med *