Matematik med Peter Holgersson

Denna öppna kurshemsida och samling av dokument kompletterar kurshemsidorna på LISAM vilka endast nås av berörda/registrerade studenter inom Linköpings universitet.

Kompletterande tentamen inom TNIU23:

  • Det är nu klart (genom beslut av LiTH:s dekanus) att kompletterande tentamen TEN1 inom TNIU23, under omtentamensperioden i juni 2020, kommer att ske muntlig via Internet. Exempelfrågor som vi utgår ifrån finns här och de liknar såklart de teorifrågor vilka vi har studerat under kursen. En fråga ställs slumpmässigt bland exempelfrågorna, svar ges muntligt med stöd av ritplatta, whiteboard eller stort vitt papper framför webbkameran, en följdfråga kanske ställs osv. Inloggning före examination sker kl xx:00, examination startar xx:15 och pågår till xx:45. Varje anmäld student har sin egen timme och är då ensam inloggad. Tider bokas genom mig (Email har nu skickats till de som anmält sig via studentportalen) och enbart föranmälda studenter tillåts tentera denna gång (även detta efter centralt beslut).
  • När det gäller kompletterande examinationer i augusti så är det för tidigt att gissa hur de kommer att ske. Preliminära beslut om stegvis uppstart av ordinarie verksamhet finns men de ändras från vecka till vecka. Framåt juli vet vi kanske mera…

Kontrollskrivning 3 inom TNIU19:

  • I detta dokument finns svaren till alla tidigare givna KTR3 och KTR6.

Kontrollskrivning 2 inom TNIU19:

  • I detta dokument finns svaren till alla tidigare givna KTR2 och KTR5.

Kontrollskrivning 1 inom TNIU19:

  • I detta dokument finns svaren till alla tidigare givna KTR1 och KTR4.

Kurslitteratur till kurserna TNIU19, TNIU22 och TNIU23:

  • Kurshäftet ”Matematisk Grundkurs för högskoleingenjörer inom byggnadsteknik, 2019” av Peter Holgersson, ITN, Linköpings Universitet
  • Läroboken ”Matematisk analys, en variabel” av Forsling & Neymark, Förlag: Liber AB, ISBN 978-91-47-10023-1
  • Övningshäftet ”Övningar i analys i en variabel, 2001” av Göran Forsling, MAI, Linköpings UniversitetAlla läromedel kan köpas hos BOKAB vis studentfiket på plan 5 i Täppan.

Lite av varje inför kursstarten:

  • I detta dokument finns en del tips och information inför matemtikkurserna i årskurs 1 för blivande byggnadsingenjörer.

Arbetsschema TNIU19:

  • I detta dokument finns arbetsschemat för vår första matematikkurs.


Dokumentarkiv TNIU19 – Matematisk grundkurs för byggnadsingenjörer:

 


Dokumentarkiv TNIU22 – Envariabelanalys I för byggnadsingenjörer:


Dokumentarkiv TNIU23 – Envariabelanalys II för byggnadsingenjörer: