Matematik med Peter Holgersson

Denna öppna kurshemsida och samling av dokument kompletterar kurshemsidorna på LISAM vilka endast nås av berörda/registrerade studenter inom Linköpings universitet.

Extra frågestund via Zoom inför TEN1 inom TNIU23:

 • På fredag den 19/3 kl 10:15-12:00 har vi en extra frågestund via zoom inför lördagens tentamen.

Matematik-stöd via Zoom under TNIU23:

 • denna sida finns instruktioner för uppkoppling via zoom som används under ämnesdagarna kurs TNIU23 under VT1 2021.

Här finns alla dokument som ni bör printa inför TNIU23:

Arbetsschema TNIU22:

Facit till tidigare KTR3 och KTR6 inom TNIU:

 • I detta dokument finns svaren till tidigare KTR3 och KTR 6 från kl 13 på tisdag.

Facit till tidigare KTR2 och KTR5 inom TNIU:

 • I detta dokument finns svaren till tidigare KTR2 och KTR 5 från kl 13 på tisdag.

Terminsstart – kurslitteratur till kurserna TNIU19, TNIU22 och TNIU23:

 • Följande verk införskaffas under tisdagen den 18 aug och används från start dagen efter:

Salar under tisdagens KTR4 inom TNIU:

Facit till tidigare KTR1 och KTR4 inom TNIU:

Terminsstart – kurslitteratur till kurserna TNIU19, TNIU22 och TNIU23:

 • Följande verk införskaffas under tisdagen den 18 aug och används från start dagen efter:
  • Kurshäftet ”Matematisk Grundkurs för högskoleingenjörer inom byggnadsteknik, 2020” av Peter Holgersson, ITN, Linköpings Universitet
  • Läroboken ”Matematisk analys, en variabel” av Forsling & Neymark, Förlag: Liber AB, ISBN 978-91-47-10023-1
  • Övningshäftet ”Övningar i analys i en variabel, 2001” av Göran Forsling, MAI, Linköpings Universitet

Lite av varje inför kursstarten:

 • I detta dokument finns en del tips och information inför matemtikkurserna i årskurs 1 för blivande byggnadsingenjörer.

Arbetsschema TNIU19:

Ledtrådar till uppgifter:

Matematik-stöd via Zoom:

 • denna sida finns instruktioner för hjälp via zoom under arbetspassen, främst kl 13:15-15:00 när magister Holgersson inte föreläser i Storseminarium.

 


Dokumentarkiv TNIU19 – Matematisk grundkurs för byggnadsingenjörer:

 


Dokumentarkiv TNIU22 – Envariabelanalys I för byggnadsingenjörer:


Dokumentarkiv TNIU23 – Envariabelanalys II för byggnadsingenjörer: