Matematik med Peter Holgersson

Denna öppna kurshemsida och samling av dokument kompletterar kurshemsidorna på LISAM vilka endast nås av berörda/registrerade studenter inom Linköpings universitet.

Facit till KTR5:

 • I detta dokument finns facit till tidigare skrivna KTR2 och KTR5 inom TNIU19.

Facit till KTR4:

 • I detta dokument finns facit till tidigare skrivna KTR1 och KTR4 inom TNIU19.

Terminsstart – kurslitteratur till kurserna TNIU19, TNIU22 och TNIU23:

 • Följande verk införskaffas under tisdagen den 18 aug och används från start:
  • Kurshäftet ”Matematisk Grundkurs för högskoleingenjörer inom byggnadsteknik, 2020” av Peter Holgersson, ITN, Linköpings Universitet
  • Läroboken ”Matematisk analys, en variabel” av Forsling & Neymark, Förlag: Liber AB, ISBN 978-91-47-10023-1
  • Övningshäftet ”Övningar i analys i en variabel, 2001” av Göran Forsling, MAI, Linköpings Universitet

Lite av varje inför kursstarten:

 • I detta dokument finns en del tips och information inför matemtikkurserna i årskurs 1 för blivande byggnadsingenjörer.

Arbetsschema TNIU19:

Ledtrådar till uppgifter:

 • I detta dokument finns ledtrådar till uppgifterna på arbetsschemat.

 

 


Dokumentarkiv TNIU19 – Matematisk grundkurs för byggnadsingenjörer:

 


Dokumentarkiv TNIU22 – Envariabelanalys I för byggnadsingenjörer:


Dokumentarkiv TNIU23 – Envariabelanalys II för byggnadsingenjörer: