Matematik med Peter Holgersson

Denna öppna hemsida och samling av dokument kompletterar kurshemsidorna på Lisam vilka endast nås av berörda/registrerade studenter inom Linköpings universitet.


Kurslitteratur till kurserna TNIU19, TNIU22 och TNIU23:

  • Kurshäftet ”Matematisk Grundkurs för högskoleingenjörer inom byggnadsteknik, 2019” av Peter Holgersson, ITN, Linköpings Universitet
  • Läroboken ”Matematisk analys, en variabel” av Forsling & Neymark, Förlag: Liber AB, ISBN 978-91-47-10023-1
  • Övningshäftet ”Övningar i analys i en variabel, 2001” av Göran Forsling, MAI, Linköpings UniversitetAlla läromedel kan köpas hos BOKAB vis studentfiket på plan 5 i Täppan.


Dokumentarkiv TNIU19 – Matematisk grundkurs för byggnadsingenjörer:


Dokumentarkiv TNIU22 – Envariabelanalys I för byggnadsingenjörer:


Dokumentarkiv TNIU23 – Envariabelanalys II för byggnadsingenjörer: