Matematik med Peter Holgersson

Denna öppna kurshemsida och samling av dokument kompletterar kurshemsidorna på LISAM vilka endast nås av berörda/registrerade studenter inom Linköpings universitet.

Dokument till TNIU23:

Kurslitteratur till kurs TNIU23:

 • Följande verk används från start:
  • Läroboken ”Matematisk analys, en variabel” av Forsling & Neymark, Förlag: Liber AB, ISBN 978-91-47-10023-1
  • Övningshäftet ”Övningar i analys i en variabel, 2001” av Göran Forsling, MAI, Linköpings Universitet

Dokument till TNIU22:

Facit till kontrollskrivningar inom TNIU19:

Terminsstart – kurslitteratur till kurserna TNIU19, TNIU22 och TNIU23:

 • Följande verk införskaffas under tisdagen den 18 aug och används från start:
  • Kurshäftet ”Matematisk Grundkurs för högskoleingenjörer inom byggnadsteknik, 2020” av Peter Holgersson, ITN, Linköpings Universitet
  • Läroboken ”Matematisk analys, en variabel” av Forsling & Neymark, Förlag: Liber AB, ISBN 978-91-47-10023-1
  • Övningshäftet ”Övningar i analys i en variabel, 2001” av Göran Forsling, MAI, Linköpings Universitet

Lite av varje inför kursstarten:

 • I detta dokument finns en del tips och information inför matemtikkurserna i årskurs 1 för blivande byggnadsingenjörer.

Arbetsschema TNIU19:

Föreläsningar via Zoom:

 • denna sida finns instruktioner för hur man installerar och loggar in på Zoom som tills vidare används under föreläsningarna, i väntan på att föreläsningar tillåts hållas i storgrupp.

Ledtrådar till uppgifter:

 • I detta dokument finns ledtrådar till uppgifterna på arbetsschemat.

 

 


Dokumentarkiv TNIU19 – Matematisk grundkurs för byggnadsingenjörer:

 


Dokumentarkiv TNIU22 – Envariabelanalys I för byggnadsingenjörer:


Dokumentarkiv TNIU23 – Envariabelanalys II för byggnadsingenjörer: