Matematik med Peter Holgersson

Denna öppna kurshemsida och samling av dokument kompletterar kurshemsidorna på LISAM vilka endast nås av berörda/registrerade studenter inom Linköpings universitet.

Lösningsförslag till övningsuppgift

Terminsstart – kurslitteratur m.m. till TNIU23:

 • Följande verk införskaffas inför kursstarten – samma litteratur som i TNIU22:
  • Läroboken ”Matematisk analys, en variabel” av Forsling & Neymark, Förlag: Liber AB, ISBN 978-91-47-10023-1
  • Övningshäftet ”Övningar i analys i en variabel, 2001” av Göran Forsling, MAI, Linköpings Universitet
 • Kursen läses av BI-studenter som obligatorisk kurs i årskurs 1 samt av FTL- och SL-studenter som en valbar kurs i årskurs 2-3. Detta göra att vissa schemakrockar kan uppkomma för de som läser TNIU23 som valbar kurs. Vid kollision skall man välja den andra kursens undervisning så ordnar vi extra undervisningstillfällen inom TNIU23 på ”av studenterna valda tider”. Detta löses fortlöpande…

Ledtrådar till uppgifter inom TNIU23:

 • I detta dokument finns ledtrådar till uppgifterna på arbetsschemat.

Arbetsschema TNIU23:

Arbetsschema TNIU22:

Ledtrådar till uppgifter inom TNIU22:

 • I detta dokument finns ledtrådar till uppgifterna på arbetsschemat.

Terminsstart – kurslitteratur till kurserna TNIU19, TNIU22 och TNIU23:

 • Följande verk införskaffas under tisdagen den 18 aug och används från start:
  • Kurshäftet ”Matematisk Grundkurs för högskoleingenjörer inom byggnadsteknik, 2023” av Peter Holgersson, ITN, Linköpings Universitet
  • Läroboken ”Matematisk analys, en variabel” av Forsling & Neymark, Förlag: Liber AB, ISBN 978-91-47-10023-1
  • Övningshäftet ”Övningar i analys i en variabel, 2001” av Göran Forsling, MAI, Linköpings Universitet

Lite av varje inför kursstarten:

 • I detta dokument finns en del tips och information inför matemtikkurserna i årskurs 1 för blivande byggnadsingenjörer.

Arbetsschema TNIU19:

Ledtrådar till uppgifter inom TNIU19:

 • I detta dokument finns ledtrådar till uppgifterna på arbetsschemat.

 


Dokumentarkiv TNIU19 – Matematisk grundkurs för byggnadsingenjörer:


Dokumentarkiv TNIU22 – Envariabelanalys I för byggnadsingenjörer:


Dokumentarkiv TNIU23 – Envariabelanalys II för byggnadsingenjörer: