Arvode

Vi följer vanligtvis arvoden enligt Bildleverantörernas Förening (BLF) och Svenska Fotografers Förbund (SFF) gällande från 1 januari 2019:

  • Redaktionell fotografering med basutrustning åt exempelvis magasin och branschtidningar (ej dagspress) samt kortare privata uppdrag

Vardagar dagtid per timme fotografering + redigering + resa

1 250 kr/h eller 9 000 kr/dag (8 h) + moms

Vardagar kvällstid 1 800 kr/h och helger 1 800 kr/h eller 13 000 per dag

Assistent/assisterande fotograf 750 kr/h

Milersättning 54 kr/mil

  • Redaktionell fotografering med avancerad utrustning – t.ex. med portabel studiobelysning eller extra högupplösta bilder i digital mellanformat

Vardagar dagtid per timme fotografering + redigering + resa

1 600 kr/h eller 11 500 kr/dag (8 h) + moms

Vardagar kvällstid 1 900 kr/h och helger 2 300 kr/h eller 16 500 per dag

Assistent/assisterande fotograf 750 kr/h

Milersättning 54 kr/mil

  • Kommersiell fotografering, flygfoto (med drönare) och annan företagsfotografering

Vardagar dagtid per timme fotografering + redigering + resa

1 600 kr/h eller 11 500 kr/dag (8 h) + moms

Vardagar kvällstid 1 900 kr/h och helger 2 300 kr/h eller 16 500 per dag

Assistent/assisterande fotograf 750 kr/h

Milersättning 54 kr/mil

  • Bröllop

Priset styrs av arbetets omfattning – alltid fast pris och två fotografer.

  • Föreläsningar och handledning/undervisning

Priset styrs av innehållet, använd utrustning och målgruppens storlek