Matematik-hjälp på distans

 

Förberedelser av din hårdvara:

  • Installera Zoom på en laptop, större iPad eller liknande som du har med dig under studierna.

 

Inloggning för att få hjälp med matematik:

  • Ange lösen: Alpina
  • Välj: Join with Video (så att jag ser vem jag hjälper).
  • Välj även: Join With Computer Audio (så att vi kan prata med varandra).
  • Kontrollera så att mikrofonen nere till vänster är överstruken, så slipper andra att höra ljudet från din miljö.
  • Klicka på Chat så att du ser vilka uppgifter som snart kommer att tas upp. Försvinner Chat när du exempelvis maximerar fönstret så hittar du den uppe i menyn under View/Chat.

 

 

Att ställa frågor kring teori och uppgifter:

  • Klicka på Chat och skriv exempelvis “jag önskar hjälp med K8”, så ser alla vad som är på gång…
  • När magister Holgersson skriver “Nu kör vi K8” väljer du Unmute på mikrofonen nere till vänster.
  • Berätta hur du hanterat problemet, t.ex. “jag har läst uppgiften, diskuterat med en studiekamrat, läst ledtråden, frågat en mattefadder men förstår inte hur man…”.
  • När allt är utrett väljer du åter Mute på mikrofonen nere till vänster.